2022. November 30. András, Andor napja

Pedagógusokat keres a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda

0

Egy tanítót, illetve egy történelem-ének-zene szakos tanárt keresnek Pélyen, valamint egy fő óvodapedagógust Boconádon. Az alábbiakban mutatjuk a részleteket.

Pély

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda pályázatot hirdet 1 fő tanítói munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama:

 • 2022. szeptember 1. – 2023. június 30-ig tartó határozott idejű teljes munkaidős munkaviszony.

A munkavégzés helye:

 • Elsődlegesen: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda Pélyi Petőfi Sándor Tagiskolája, 3381 Pély, Fő utca 138.

A munkakör keretében ellátandó feladatok:

A meghirdetett pedagógus munkakörre jogszabályban előírt feladatok ellátása az intézmény szabályzatainak, pedagógiai programjának és a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető utasításainak megfelelően. A munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve és a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései irányadóak.

Pályázati feltételek:

 • büntetlen előélet;
 • magyar állampolgárság;
 • foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll;
 • teljes cselekvőképesség;
 • jogszabályban előírt szakképesítés.

A pályázat benyújtásakor átadandó iratok, igazolások:

 • jogszabályban előírt végzettséget igazoló okiratok;
 • szakmai önéletrajz;
 • 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a kiadására irányuló kérelem benyújtásának igazolása;
 • katolikus plébános ajánlása.

A munkakör betölthetőségének időpontja: szeptember 1. napjától.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos.

További információk Bódor Istvánné intézményvezetőtől vagy Kiss Edina gazdasági vezetőtől kapható a +36-30-536-4341 telefonszámokon és az igazgato@szentgellertiskola.hu e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának módja:

Boconád:

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda pályázatot hirdet 1 fő óvodapedagógusi munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama:

 • 2022. szeptember 1. – 2023. június 30-ig tartó határozott idejű teljes munkaidős munkaviszony.

A munkavégzés helye:

 • Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda Boconádi Liliomkert Tagóvodája, 3368 Boconád, Szabadság tér 14.

A munkakör keretében ellátandó feladatok:

A meghirdetett pedagógus munkakörre jogszabályban előírt feladatok ellátása az intézmény szabályzatainak, pedagógiai programjának és a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető utasításainak megfelelően. A munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve és a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései irányadóak.

Pályázati feltételek:

 • büntetlen előélet;
 • magyar állampolgárság;
 • foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll;
 • teljes cselekvőképesség;
 • jogszabályban előírt szakképesítés.

A pályázat benyújtásakor átadandó iratok, igazolások:

 • jogszabályban előírt végzettséget igazoló okiratok;
 • szakmai önéletrajz;
 • 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a kiadására irányuló kérelem benyújtásának igazolása;
 • katolikus plébános ajánlása.

A munkakör betölthetőségének időpontja: szeptember 1. napjától.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos.

További információk Bódor Istvánné intézményvezetőtől vagy Kiss Edina gazdasági vezetőtől kapható a +36-36-545-228 telefonszámokon és az igazgato.szentgellert@gmail.com e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának módja:

Pély

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda pályázatot hirdet 1 fő történelem-ének-zene szakos tanári munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama:

 • 2022. október 1. – 2023. június 30-ig tartó határozott idejű teljes munkaidős munkaviszony.

A munkavégzés helye:

 • Elsődlegesen: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda Pélyi Petőfi Sándor Tagiskolája, 3381 Pély, Fő utca 138.

A munkakör keretében ellátandó feladatok:

A meghirdetett pedagógus munkakörre jogszabályban előírt feladatok ellátása az intézmény szabályzatainak, pedagógiai programjának és a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető utasításainak megfelelően. A munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve és a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései irányadóak.

Pályázati feltételek:

 • büntetlen előélet;
 • magyar állampolgárság;
 • foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll;
 • teljes cselekvőképesség;
 • jogszabályban előírt szakképesítés.

A pályázat benyújtásakor átadandó iratok, igazolások:

 • jogszabályban előírt végzettséget igazoló okiratok;
 • szakmai önéletrajz;
 • 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a kiadására irányuló kérelem benyújtásának igazolása;
 • katolikus plébános ajánlása.

A munkakör betölthetőségének időpontja: szeptember 1. napjától.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos.

További információk Bódor Istvánné intézményvezetőtől vagy Kiss Edina gazdasági vezetőtől kapható a +36-30-536-4341 telefonszámokon és az igazgato@szentgellertiskola.hu e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának módja:

Hozzászólások lezárva.