2019. July 16. Valter napja

87 milliót fordítanak komplex ellátástámogató programra Hevesen

0

Jelentős fejlesztések várhatók a hevesi szociális ellátás területén, miután 87 millió forintnyi EFOP pályázati támogatásban részesült a SORS-2002 Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. “Komplex ellátás-fejlesztés a minőségi közfeladat ellátásért Dél-Hevesben” című fejlesztési projektje március 29-én – tájékoztat a Széchenyi2020.

A Sors 2002 Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2004-ben kezdte el működését a recski Gesztenyés Idősek Otthona megnyitásával. 2008 májusában vette át működtetésre a hevesi Dr. Szegő Imre Idősek és Mozgásfogyatékosok Otthonát, a későbbiekben pedig a szintén hevesi Fehér Hárs Idősek Otthonát. 2010. február 1-től üzemelteti Heves Városi Gondozási Központot.

A szervezet célja, hogy személyre szabott, egyéni szükségleteket figyelembe vevő, színvonalas szociális szolgáltatást nyújtson alapellátás és szakellátás működtetésével. Heves város közigazgatási területén alapellátást is működtet. Bentlakásos intézményi formában időskorúak, mozgásfogyatékos személyek, és demens betegek részére biztosít ellátást. Alapvető cél: az emberi lélek harmóniájának megőrzése, az emberi méltóság tiszteletben tartása, a közösségi életbe való beilleszkedés elősegítése, a békés, nyugodt élet megteremtése.

A gondozási tevékenység során a szolgáltatást igénybe vevő személy számára olyan fizikai, mentális életvezetési segítséget nyújt, mellyel az ellátott szociális, testi és szellemi állapotában hiányzó funkciók helyreállítására törekszik. Kiemelt feladat az önállóság minél hosszabb ideig való megtartása, az életminőség szempontjából az emberi méltóság megóvása. Az Idősek Klubja a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes, a saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére.

Projektjük lényege – többek között – elérni „szervezeti kultúránk, munkafolyamataink, szakmai tevékenységünk átfogó fejlődését: bővülő feladatellátáshoz kapcsolódó fenntartói erőforrások szakmai támogatása, fejlesztése, szervezetfejlesztést támogató tréningek; tudásbázis fejlesztése, más intézmények jó gyakorlatainak megismerése, a menedzsmentet támogató informatikai és tárgyi feltétel fejlesztések; a fejlesztés céljainak megvalósításához kapcsolódó informatikai eszköz beruházás, korszerűsítés, a már meglévő eszközök továbbfejlesztésével”.

Hozzászólások lezárva.